Kategoriarkiv: näringsliv

Varberg en framtidshamn

140321 018 Varbergs hamn är en export och importhamn i Varberg i Hallands län.
Hamnen i Varberg ska flyttas och målet är att den nya Farehamnen ska bli modern, effektiv och grön!
Magnusson Shipping är Varbergs ledande skeppsmäkleri och ombesörjer mellan 400 och 500 fartygsanlöp varje år. Export av sågade trävaror är en stor del av vår verksamhet och vi har linjetrafik till Storbritannien samt regelbundna avgångar till både Medelhavet, Nordafrika och USA.

Läs mer

Säkerhetsbehov och lösningar för företag

sakerhetAtt vara medveten om säkerheten och ha en ordentlig säkerhetslösning för företag är väldigt viktigt. De företag och organisationer som saknar säkerhetslösningar riskerar att drabbas av kostsamma följder eller skador på person och egendom.

Utifrån en riskinventering och riskanalys kan man se vilka åtgärder som krävs för att få större säkerhet. Alla företag har olika behov och behöver anpassningar som passar just dem. Det är viktigt att tänka på att man har utarbetade säkerhetsrutiner och ser över vilka behov som finns inom IT-säkerhet, mekanisk säkerhet, elektronisk säkerhet och personell säkerhet för att få ett heltäckande och anpassat skydd för sin verksamhet. Säkerheten är aldrig bättre än sin svagaste länk och därför gäller det att upptäcka och åtgärda dem innan något händer.

Anställningsvillkor inom bemanningsbranschen

lagerDet finns många åsikter om bemanningsbranschen och hur det är att jobba i den. De senaste åren har efterfrågan på inhyrd arbetskraft ökat och på olika sätt har man försökt få företagen att ta ett större ansvar och ge arbetarna bättre villkor.

Den som är anställd på ett bemanningsföretag skyddas av lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Både företaget som hyr in arbetskraft och företag som hyr ut har ansvar för arbetstagaren. Bemanningsföretaget bär det fulla ansvaret för arbetsmiljön för den uthyrda personalen och långsiktiga åtgärder så som rehabilitering och utbildning. Den som anlitar uthyrd arbetskraft ansvarar för de skyddsåtgärder som behövs i arbetet, arbetsredskap och utrustning.

Risken med dubbla arbetsmiljöombud är att ansvaret faller mellan stolarna och de bemanningsanställda blir i slutändan ändå väldigt utsatta.

Läs mer om anställningsvillkor, hr och bemanning på hr-bloggaren.se.

Ledarutveckling & Säljutbildning inom Retail

Portrait of a female executiveAtt kunna skapa och behålla goda kundrelationer är i slutändan det som avgör om ett företag lyckas eller inte. En säljutbildning ger dig bra redskap för att hantera kundernas frågor och problem.

Oavsett vad du säljer och i vilken bransch så måste du kunna kommunicera på ett bra sätt. Att sälja handlar om att kunna lyssna, sätta sig in i kundens perspektiv och komma fram till en lösning. God ledarutveckling hjälper dig stärka din säljorganisation, särskilt inom retail.

SLG kan säljutbildning inom Retail, ledarskapsutbildning och ledarutveckling.

En säljutbildning ger dig bättre förutsättningar att lyckas med din försäljning oavsett om du har stor eller liten erfarenhet sedan tidigare. Du får lära dig hur säljprocessen ser ut och hur man planerar, genomför och följer upp. Säljutbildningar för butikskedjor / retail kan ha olika inriktningar och vända sig mot olika kompetensområden. Bemötande, förhandlingsteknik, retorik är områden som ofta hör till.

Ledaskapsutbildning gör att du kan utvecklas som ledare och ger dig de verktyg du behöver för att kunna föra dina säljare framåt.