Kategoriarkiv: kommunikaion

Trycksaksrådgivning

Trycksaksrådgivning

Att utforma trycksaker må låta enkelt i teorin – men i praktiken är det en rad tekniska och kreativa processer som ska falla på plats. Rådgivning inför produktionen är ofta avgörande för om slutresultatet blir som önskat eller ej – och där hjälper vi gärna till. Oavsett hur långt ni har kommit i processen att producera trycksaker, webb eller dylika formgivningsprojekt så kan vi kliva in som en stöttepelare.

Få trycksaksrådgivning och kreativa ideér här.

Läs mer

Starka och svaga sidor med Googles nya logga

google_nyGoogle är ett av världens mest välkända företagsnamn. Varje dag görs flera miljoner sökningar i sökmotorn från Google men även i många andra sammanhang ser vi deras logotyp, t.ex. när vi läser e-post via G-mail eller surfar med webbläsaren Google Chrome.

I förra veckan offentliggjorde Google sin nya logotyp vilket uppmärksammades på flera håll i världen. Att förändra en inarbetad logotyp är ett känsligt område och bör göras med stor försiktighet och varsamhet för att inte skada varumärket och tappa position.

Anledningen till att logotypen gjordes om var för att passa bättre i tiden och för dagens konsumenter. Den förra logotypen var främst utformad för desktop trots att Google är ett teknikföretag som i synnerhet är verksamma i den digitala världen.

Några viktiga kännetecken har man valt att behålla, logotypen är fortfarande väldigt färgglad och enkel och e-et i slutet är fortfarande roterat. Typsnittet är helt nytt och till skillnad från den tidigare logotypen som var skriven i en antikva så är den nya logotypen gjord i ett rakare typsnitt, en så kallad sanseriff utan ”klackar”. Sanseriffer anses av många passa bättre för läsning på skärm till skillnad från trycksaker där antikva ska göra läsbarheten bättre.

Logotypen bygger fortfarande på färgerna röd, blå, grön och gul men man har man valt att anpassa färgerna och optimera dem för att synas extra tydligt.

Som ett komplement till logotypen har man även tagit fram två grafiska element som tillägg. Det ena är en rad med fyra dynamiska prickar i Googles färger och den andra är ett G som ensamt kan användas för att visualisera Googles varumärke på en väldigt liten och begränsad yta.

Syftet med den nya logotypen är att den ska funka oavsett plattform – något som man måste anse att Google lyckats med. Från den förra logotypen som hade en storlek av 14000 bytes har man lyckats komma ner i 305 bytes vilket gör att logotypen laddas in betydligt snabbare. Samtidigt som man fått ett mer modernt och enklare uttryck har man lyckats göra logotypen mer tillgänglig och användbar.

Värdebaserat ledarskap

ledarskapIdag är motiverade medarbetare en av de bästa ingredienserna för ett framgångsrikt företag. Och motiverande medarbetare börjar hos cheferna. Det är dem tillsammans med företagets visioner som kan ge motivation. Men hur?

Värdebaserat ledarskap för värderingsstyrda organisationer & företag är ett relativt nytt begrep som egentligen beskriver något som är kärnan i allt gott ledarskap. Man måste hitta värderingarna i individerna och deras roller på sin arbetsplats och plocka fram deras fulla potential och utnyttja den på bästa sätt för företaget. Så, börja med att fundera på, vad de har för värderingar? varför de jobbar på sin arbetsplats idag?

Alla som går till jobbet drivs av olika saker. Det är de olika värderingarna som motiverar oss till att gå till jobbet och göra vårt bästa. Det är viktigt att prata om detta och skapa ett arbetsklimat där medarbetarna får utrymme att uttrycka sina känslor och sätta ord på sina värderingar. Börja med att skapa en miljö där värderingar och mål diskuteras.

Prata sedan om vad företaget har för visioner och mål och vad varje individ kan se för värde och egennytta i dessa. Förankra detta hos varje individ.

Med värdebaserat ledarskap behöver man inte detaljstyra sin organisation utan man jobbar istället med att skapa ett värde för medarbetarn att arbeta mot och att alla känner till företagets mål och visioner. Detta gör att medarbetarna kan känna sig trygga med att deras beslut är korrekt utan att behöva fråga sin chef.

Det sparar tid för cheferna, medarbetarna känner större ansvar när de kan ta egna beslut och alla jobbar mot samma mål.

Detta är tyvärr inte något som görs över en natt utan det tar tid. Men, när företaget sedan är där och alla känner engagemang och man jobbar mot samma mål och förstår varandras värderingar. Det är då som det goda ledarskapet kommer att synas i siffrorna i bokslutet.

Stärk affärsnyttan genom att vara professionell och representativ

businessmanNär relationer och nätverk skapas på affärsmarknaden är det många faktorer som spelar in. I vissa sammanhang är det mycket viktigt att man ger ett professionellt intryck. Många saker spelar ju in men sak som kan vara till hjälp är att ha en namnskylt. Hur då undrar du kanske?

Om du är i ett mer officiellt sammanhang, som t.ex. mässor, så får de du möter så många intryck och tiden att skapa relation är mycket kort. Alla medel som finns som kan snabba upp processen med att skapa intryck är guld värda. En namnskylt kan inte bara vara en till möjlighet att presentera sitt varumärke utan ger ju också besökaren en del information. Förutom att man presenterar namnet på den som de möter så ger det ju också vissa andra intryck. Det finns ju en orsak att stora företag som McDonalds har namnskyltar på sina anställda. Det ger känslan att man inte har något att dölja och att man tar ansvar för det man gör. Undermedvetet kan man alltså förmedla dessa värden till potentiella kunder.

Namnskylt är ju förstås inte hela sanningen. Man tjänar ju också på att tänka på representanternas klädsel och uppförande. Om det t.ex. gäller en mässa så tänk igenom vilka företag du minns (positivt) från mässor du besökt. Varför minns du dessa? Minns du namnet på någon av representanterna? Att fundera på sådana saker inför mässor och liknande är mycket värdefullt. Om du kan få några att minnas ditt företags namn och kanske till och med en av personalens namn så har du lyckats.

Tips för att lyckas med din Adwords-kampanj

adwordsAtt synas bland de första träffarna i sökmotorerna är något de flesta strävar efter. Kampen om platsen är ofta hård men att komplettera de organiska träffarna med Adwords-annonser kan vara en genväg till målet. För att få ut så bra effekt som möjligt av sin AdWords-kampanj gäller det att veta hur man ska gå till väga.

Egentligen handlar det om att få så många relevanta klick som möjligt till lägsta kostnad och att undvika irrelevant trafik och dyrbara felklick. Det låter enkelt men i själva verket finns det ingen generell lösning som fungerar för alla utan till stor det handlar det om att testa sig fram för att se vad som ger resultat. Däremot finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på när man skapar sina annonser.

Till att börja med måste man se helheten och tänka igenom hela kampanjen, allt ifrån att analysera sökord, utforming av annonstexterna, styrning av annonser samt löpande justeringar.

 

Välja sökord

Satsa både tid och energi på valet av sökord. Att bedöma vilka sökord som är mest givande att sökordsoptimera lönar sig i längden. Ingen vill betala för irrelevant trafik. Sökorden ska vara relevanta för verksamheten. Titta på konkurrenternas val av sökord och vilka positioner de har. Undersök sökvolymen på de sökord eller sökfraser du vill synas på och hur konverteringsgraden för orden ser ut.

Med negativa sökord kan man även förhindra att annonsen visas för personer som söker efter sådant du inte erbjuder. Genom att utesluta betydelselösa sökord sänks annonskostnaderna.

 

Välja landningssida

Ett vanligt misstag är att man skickar all trafik från en sökordskampanj till startsidan. Istället bör trafiken leda direkt till den sida som är mest relevant för sökfrågan. Besökaren ska inte behöva leta efter det man annonserat om.

 

Utformning av annonstext

Annonstexten ska vara nära förknippad med den produkt eller tjänst som du annonserar om. Genom att lägga till ett av dina sökord i annonstexten fångar du lättare uppmärksamheten hos de användare som sökte på just det ordet, sökordet visas även i fetstil både i annonsen och i sökresultaten vilket bidrar till att besökaren lättare ser din annons.

 

Anpassa dina annonser

Som vi nämnde i början finns det inga generella lösningar för att skapa lönsamma Adwords-annonser utan man får testa sig fram för till de optimala annonserna. Experimentera med sökord, annonser och landningssidor för att nå en högre klickfrekvens och därigenom ett högre kvalitetsresultat. Kvalitetsresultatet är en uppskattning av hur relevanta annonser, sökord och landningssidor är för personer som ser annonsen. Ett högt kvalitetsresultat belönas med högre positioner i sökresultaten till en lägre kostnad.

Givetvis går det att utforma AdWords-kampanjer på egen hand, det finns väldigt mycket tips och råd på webben. Det är bara att börja söka och testa sig fram. Vill man hellre spara tid och energi och få bra resultat direkt kan det vara värt att ta in en expert som är kunnig och har erfarenhet av AdWords.

Lyckas med din webbsatsning

samarbeteEn webbplats är en satsning som kan bli kostsam, men genom ett bra samarbete tillsammans med webbyrån kan det bli en lönsam investering. Naturligtvis är det viktigt att välja en erfaren och kompetent byrå som har de rätta kompetenserna men den tid och engagemang man själv lägger är avgörande för hur framgångsrikt projektet blir. Läs mer

Ledarutveckling & Säljutbildning inom Retail

Portrait of a female executiveAtt kunna skapa och behålla goda kundrelationer är i slutändan det som avgör om ett företag lyckas eller inte. En säljutbildning ger dig bra redskap för att hantera kundernas frågor och problem.

Oavsett vad du säljer och i vilken bransch så måste du kunna kommunicera på ett bra sätt. Att sälja handlar om att kunna lyssna, sätta sig in i kundens perspektiv och komma fram till en lösning. God ledarutveckling hjälper dig stärka din säljorganisation, särskilt inom retail.

SLG kan säljutbildning inom Retail, ledarskapsutbildning och ledarutveckling.

En säljutbildning ger dig bättre förutsättningar att lyckas med din försäljning oavsett om du har stor eller liten erfarenhet sedan tidigare. Du får lära dig hur säljprocessen ser ut och hur man planerar, genomför och följer upp. Säljutbildningar för butikskedjor / retail kan ha olika inriktningar och vända sig mot olika kompetensområden. Bemötande, förhandlingsteknik, retorik är områden som ofta hör till.

Ledaskapsutbildning gör att du kan utvecklas som ledare och ger dig de verktyg du behöver för att kunna föra dina säljare framåt.

Dags att ta till hjälp som nyföretagare?

När du har startat ett eget företag är det, efter alla praktiska detaljer dags att tänka på hur du ska få kunder. Det är alltså dags att tänka på hur du ska marknadsföra dig, var du ska marknadsföra och om du ska göra det själv eller ta hjälp av någon.

Vilken marknadsföring ska du ha?
Det spelar ingen roll om du kommer att verka lokalt, regionalt eller nationellt. Du måste ändå bestämma dig om du ska använda dig av traditionella eller digitala marknadsföringskanaler. Hur du marknadsför dig är beroende av vilka affärsmål du har, men du bör ändå vara medveten om hur miljön är ur marknadsföringsperspektiv. Läs mer