Kategoriarkiv: företagande

Fördelar med kontorsstäd och lagerstäd

Det finns fördelar med att ta hjälp med kontorsstäd och lagerstäd.

Som ett företag har man många utrymmen som ska städas med allt från kontorslokaler till lagerlokaler. En fråga som kan uppstå är om man ska sköta städningen själv eller outsourca den till ett städföretag. Det finns ett flertal fördelar med att ta hjälp med kontorsstäd och lagerstäd.

Läs mer här om kontorsstäd och lagerstäd.

Trivsam och ren miljö med kontorsstäd och lagerstäd

En kontorsstädning som utförs på rätt sätt för med sig en rad positiva effekter. För det första gör rena och fina utrymmen på kontoret att de som jobbar där trivs bättre än om kontorsstädningen är eftersatt. Jobbet är en plats där man spenderar mycket av sin tid och det är därför viktigt att trivseln är hög.

För det andra är det även bra att det är rent och fint när företaget får besök av andra utifrån, exempelvis kunder. Att ha kontor som man tar hand om är även bra på det viset att man ser efter lokalerna och håller dem i ett bra skick.

När man anlitar ett företag för kontorsstäd kan tjänsten planeras på ett sätt som passar det specifika företaget utifrån hur mycket städning som behövs och när den ska utföras.

På ett lager utförs lagerstädningen både av den anledningen att det är bra och önskvärt att hålla utrymmena rena och fina och även av anledningen att det är ett utrymme där det är viktigt med säkra miljöer.

Hjälp med kontorsstäd och lagerstäd

Att ta hjälp med kontorsstäd och lager städ har fördelarna att man får en professionell städning med ett bra slutresultat. Samtidigt behöver man inte heller lägga fokus på att hålla kontoren och lagren rena utan får mer tid över till annat som behövs göras i verksamheten. Man har som företag på det viset att tjäna på att outsourca kontorsstäd och lagerstäd.

Tips för affärsutveckling och företagsutveckling

Affärsutveckling & företagsutveckling

När man driver ett företag finns det mycket att tänka på och mycket som kan göras för att företaget ska gå så bra som möjligt, en del av detta är att aktivt arbeta med affärsutveckling och företagsutveckling. För er som driver företag i Visby, och andra delar av landet, kommer här några tips.

Samarbete för affärsutveckling och företagsutveckling

För dig som har ett företag i Visby och vill satsa på utveckling av företaget är det först och främst bra att tänka på att ha en så bra kundkontakt som möjligt. Genom en bra kontakt med kunderna kan de få nyttig feedback som gör att du kan förbättra allt från företagets arbetssätt till de produkter som erbjuds.

Vid arbete med affärsutveckling i Visby är det även bra att tänka på att samarbete inom företaget är positivt för utvecklingen. Genom att det förs en aktiv diskussion mellan dem som arbetar i företaget och ledningen har smarta infallsvinklar chansen att se dagens ljus. Kanske kan en liten enstaka idé vara starten på en riktigt bra affärsutveckling.

Affärsutveckling och utveckling av företaget, i Visby och även andra ställen, kan även komma ur att man tar del av kunskaper från andra företag som man samarbetar med. Genom att man anordnar möten och pratar med varandra kan nya idéer och infallsvinklar växa fram även där, idéer som samtliga företag kan ha nytta av.

Affärsutveckling och företagsutveckling kan även innefattas av att specifika strategier och gemensamma mål inom företaget tas fram.

Affärsutveckling och företagsutveckling i Visby

Det finns alltså mycket att tänka på i samband med att man driver ett företag som man vill utveckla. För er som vill ha hjälp med affärsutveckling utveckling av företaget i Visby finns hjälp att få. Läs mer här om affärsutveckling i Visby och företagsutveckling i Visby

Trycksaksrådgivning

Trycksaksrådgivning

Att utforma trycksaker må låta enkelt i teorin – men i praktiken är det en rad tekniska och kreativa processer som ska falla på plats. Rådgivning inför produktionen är ofta avgörande för om slutresultatet blir som önskat eller ej – och där hjälper vi gärna till. Oavsett hur långt ni har kommit i processen att producera trycksaker, webb eller dylika formgivningsprojekt så kan vi kliva in som en stöttepelare.

Få trycksaksrådgivning och kreativa ideér här.

Läs mer

Profiltryck

Profiltryck är med största sannolikhet ett av de mest kostnadseffektiva sätten att lansera, marknadsföra och bygga upp ett varumärke på!

Men varför är det så?

Jo, undersökningar visar nämligen att en konsument som håller i en dryckesbägare med profiltryck ser på trycket hela fem gånger under den tiden. Detta innebär att dryckesbägaren marknadsfört företaget aktivt och gjort att konsumenten sett företagets logga minst fem gånger. Denna typ av marknadsföring är smart då inte enbart konsumenten som håller i produkten blir exponerad för varumärket utan också personerna i dennes omgivning. På så sätt har profiltrycket hjälpt dig att nå inte bara en utan flera kunder på en och samma gång.

Här kan du beställa olika tryckprodukter.

Läs mer

Business Inspiration

Ledningsgrupp & Ledningsgruppsutveckling


Vision- och värderingsstyrda företag är hela tolv gånger så lönsamma som andra företag, detta går att läsa i Harvard Business Review. Det kommer väl knappast som en överraskning att ett stort antal andra studier pekar på exakt samma sak. Tillväxten är snabbare, kunderna är nöjdare och medarbetarna har möjlighet att enklare genomföra positiva förändringar för företaget. Det är därför företagskulturen är så viktig och är en enorm faktor för företagets framgång.

Läs mer

Varberg en framtidshamn

140321 018 Varbergs hamn är en export och importhamn i Varberg i Hallands län.
Hamnen i Varberg ska flyttas och målet är att den nya Farehamnen ska bli modern, effektiv och grön!
Magnusson Shipping är Varbergs ledande skeppsmäkleri och ombesörjer mellan 400 och 500 fartygsanlöp varje år. Export av sågade trävaror är en stor del av vår verksamhet och vi har linjetrafik till Storbritannien samt regelbundna avgångar till både Medelhavet, Nordafrika och USA.

Läs mer

Säkerhetsbehov och lösningar för företag

sakerhetAtt vara medveten om säkerheten och ha en ordentlig säkerhetslösning för företag är väldigt viktigt. De företag och organisationer som saknar säkerhetslösningar riskerar att drabbas av kostsamma följder eller skador på person och egendom.

Utifrån en riskinventering och riskanalys kan man se vilka åtgärder som krävs för att få större säkerhet. Alla företag har olika behov och behöver anpassningar som passar just dem. Det är viktigt att tänka på att man har utarbetade säkerhetsrutiner och ser över vilka behov som finns inom IT-säkerhet, mekanisk säkerhet, elektronisk säkerhet och personell säkerhet för att få ett heltäckande och anpassat skydd för sin verksamhet. Säkerheten är aldrig bättre än sin svagaste länk och därför gäller det att upptäcka och åtgärda dem innan något händer.

Anställningsvillkor inom bemanningsbranschen

lagerDet finns många åsikter om bemanningsbranschen och hur det är att jobba i den. De senaste åren har efterfrågan på inhyrd arbetskraft ökat och på olika sätt har man försökt få företagen att ta ett större ansvar och ge arbetarna bättre villkor.

Den som är anställd på ett bemanningsföretag skyddas av lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Både företaget som hyr in arbetskraft och företag som hyr ut har ansvar för arbetstagaren. Bemanningsföretaget bär det fulla ansvaret för arbetsmiljön för den uthyrda personalen och långsiktiga åtgärder så som rehabilitering och utbildning. Den som anlitar uthyrd arbetskraft ansvarar för de skyddsåtgärder som behövs i arbetet, arbetsredskap och utrustning.

Risken med dubbla arbetsmiljöombud är att ansvaret faller mellan stolarna och de bemanningsanställda blir i slutändan ändå väldigt utsatta.

Läs mer om anställningsvillkor, hr och bemanning på hr-bloggaren.se.

Värdebaserat ledarskap

ledarskapIdag är motiverade medarbetare en av de bästa ingredienserna för ett framgångsrikt företag. Och motiverande medarbetare börjar hos cheferna. Det är dem tillsammans med företagets visioner som kan ge motivation. Men hur?

Värdebaserat ledarskap för värderingsstyrda organisationer & företag är ett relativt nytt begrep som egentligen beskriver något som är kärnan i allt gott ledarskap. Man måste hitta värderingarna i individerna och deras roller på sin arbetsplats och plocka fram deras fulla potential och utnyttja den på bästa sätt för företaget. Så, börja med att fundera på, vad de har för värderingar? varför de jobbar på sin arbetsplats idag?

Alla som går till jobbet drivs av olika saker. Det är de olika värderingarna som motiverar oss till att gå till jobbet och göra vårt bästa. Det är viktigt att prata om detta och skapa ett arbetsklimat där medarbetarna får utrymme att uttrycka sina känslor och sätta ord på sina värderingar. Börja med att skapa en miljö där värderingar och mål diskuteras.

Prata sedan om vad företaget har för visioner och mål och vad varje individ kan se för värde och egennytta i dessa. Förankra detta hos varje individ.

Med värdebaserat ledarskap behöver man inte detaljstyra sin organisation utan man jobbar istället med att skapa ett värde för medarbetarn att arbeta mot och att alla känner till företagets mål och visioner. Detta gör att medarbetarna kan känna sig trygga med att deras beslut är korrekt utan att behöva fråga sin chef.

Det sparar tid för cheferna, medarbetarna känner större ansvar när de kan ta egna beslut och alla jobbar mot samma mål.

Detta är tyvärr inte något som görs över en natt utan det tar tid. Men, när företaget sedan är där och alla känner engagemang och man jobbar mot samma mål och förstår varandras värderingar. Det är då som det goda ledarskapet kommer att synas i siffrorna i bokslutet.