Det här är patent

Något som man säkerligen har hört talas om är patent, men vad innebär egentligen att söka detta för en uppfinning eller lösning?

Läs mer också här om patent

Innebörden av patent och hanteringen av rätten

Patent innebär att en viss person har ensamrätt på en uppfinning. Detta innebär att en annan person inte har tillåtelse att ta fram produkten, sälja eller importera den utan att den person som har ensamrätten har sagt att det går bra. Om man har ensamrätt så kan man alltså själv välja att ge licens på produkten. Man kan även sälja den.

De som hanterar patent i Sverige är PRV, Patent- och registreringsverket. Det finns även företag som du kan vända dig till för hjälp med framtagningen av ansökan om ensamrätt som sedan kan skickas in. Den som söker ensamrätten är den som ligger bakom och har tagit fram uppfinningen. Om man jobbar på ett ställe och tillverkar något på jobbet som man vill söka patent för så kan andra regler gälla. Som anställd kan det därför vara bra att kolla upp reglerna för sökandet.

Fördelen med att ha ensamrätt på en uppfinning är just att man skyddar användandet av produkten genom att man själv, om man är uppfinnaren, har ensamrätt på produkten eller lösningen.

Svar på frågor kring ensamrätt

Om man går i tankarna att söka ensamrätt så kan många frågor uppstå. För att få hjälp kan man alltså kontakta någon typ av firma som tillhandahåller de här tjänsterna, som en patentbyrå. Hos Patent- och registreringsverket kan man också få hjälp med olika typer av frågor som man kan tänkas ha kring området ensamrätt av produkt.