Business Inspiration

Ledningsgrupp & Ledningsgruppsutveckling


Vision- och värderingsstyrda företag är hela tolv gånger så lönsamma som andra företag, detta går att läsa i Harvard Business Review. Det kommer väl knappast som en överraskning att ett stort antal andra studier pekar på exakt samma sak. Tillväxten är snabbare, kunderna är nöjdare och medarbetarna har möjlighet att enklare genomföra positiva förändringar för företaget. Det är därför företagskulturen är så viktig och är en enorm faktor för företagets framgång.

Att definiera kärnvärden

Vi finns där för att hjälpa dig att definiera och förankra ditt företags kärnvärden. Det är ditt företags kärnvärden som är företagets fundament. Det ska användas för att skapa gemenskap inom företagskulturen och vara en sporre för de anställda att röra sig mot nya visioner och mål. Men för att detta ska vara möjligt krävs tydlighet. Företagets kärnvärde måste vara enkla att ta till sig så att alla kan stå bakom dem.

Kultur är oundviklig

Någon form av kultur finns i alla företag – det är oundvikligt. Det är därför det är så viktigt att arbeta med den. Ett företag med en negativ företagskultur kan inte lyckas. Engagera dig i att skapa en framgångsrik företagskultur som är baserad och medvetenhet om de värderingar som redan finns inom företaget. Det är viktigt att ni står bakom företagskulturen och visar detta genom handlingar istället för att bara prata om värderingarna.

Mätningar av värderingar

Vi använder Barrett Values Centres Cultural Transformation Tool för att hjälpa dig och ditt företag med dess kultur. Vi genomför analyser på ledarförmågan hos företagets olika ledare och hur deras kapacitet för att leda tack vare de värderingar som finns ser ut. Det vi också kan göra är värderingsmätningar. Dessa mätningar kan vi göra på både avdelningar, grupper och faktiskt hela företaget med en rätt utförd Ledningsgruppsutveckling.