Högre krav på filtrerad och ren luft!

Allt fler menniskor drabbas av allergier och astma, vilket till en del beror på sämre kvalitet på inomhusluften hemma. Detta ökar kraven på bättre filtrering och ett ökat luft flöde.

Vi ställer kvalitetskrav är en självklarhet på den mat och vätska som vi köper, men hur är det med luften vi andas? Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Här kommer de vanliga orsaker till skadlig inomhusluft:

Radon

 • Markradon.
 • Radon i blå lättbetong.

Kemikalier

 • Formaldehyd.
 • Flamskyddsmedel.
 • Mjukgörare från plastmattor.
 • Fettsyror och aldehyder från linoleummattor.
 • Vissa träoljor.

Byggnadsmaterial

 • Flytspackel.
 • Blå lättbetong.
 • Asbest.
 • Spånskivor.
 • Kreosotbehandlat trä.

De vanliga symptom vid inomhusklimatproblem:

 • Irritation i näsa och ögon, täppt näsa, torrhetskänsla i svalget, heshet, hosta, infektioner, försämring av astma.
 • Komfortproblem som obehaglig lukt, torr eller dålig luft, instängt eller dragigt, för hög eller för låg temperatur.
 • Hudproblem som känsla av hetta, rodnad i ansiktet och på halsen, torr hud, klåda, utslag, försämring av eksem.
 • Trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Förbättra inomhusluften genom att:

 • Städa huset ofta.
 • Se till att ventilationen fungerar.
 • Välj dammsugare med bra filter.
 • Åtgärda bristfällig huskonstruktion.
 • Rengör frånluftsventilerna ofta.
 • Rengör filter på spisfläkten ofta.
 • Läs innehållsförteckningen på allt du köper.
 • Vädra ut flamskyddsmedel i nyköpt elektronik.