Varberg en framtidshamn

140321 018 Varbergs hamn är en export och importhamn i Varberg i Hallands län.
Hamnen i Varberg ska flyttas och målet är att den nya Farehamnen ska bli modern, effektiv och grön!
Magnusson Shipping är Varbergs ledande skeppsmäkleri och ombesörjer mellan 400 och 500 fartygsanlöp varje år. Export av sågade trävaror är en stor del av vår verksamhet och vi har linjetrafik till Storbritannien samt regelbundna avgångar till både Medelhavet, Nordafrika och USA.

Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror. Kommunfullmäktige har beslutat att hamnen i framtiden ska flyttas åt nordväst också ligga nära stadskärnan.
Hamnen har bra förbindelse med allmänna järnvägsnätet. Via motorvägen E6/E20 samt riksvägarna 41 och 153 nås alla destinationer i södra och mellersta Sverige.

Att anlägga den nya Farehamnen är ett omfattande byggprojekt. Hänsyn måste tas både till hamnen och dess verksamheter och till staden och dess behov. Målet är att hamnen ska understöda utvecklingen i staden och tvärtom.