Anställningsvillkor inom bemanningsbranschen

lagerDet finns många åsikter om bemanningsbranschen och hur det är att jobba i den. De senaste åren har efterfrågan på inhyrd arbetskraft ökat och på olika sätt har man försökt få företagen att ta ett större ansvar och ge arbetarna bättre villkor.

Den som är anställd på ett bemanningsföretag skyddas av lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Både företaget som hyr in arbetskraft och företag som hyr ut har ansvar för arbetstagaren. Bemanningsföretaget bär det fulla ansvaret för arbetsmiljön för den uthyrda personalen och långsiktiga åtgärder så som rehabilitering och utbildning. Den som anlitar uthyrd arbetskraft ansvarar för de skyddsåtgärder som behövs i arbetet, arbetsredskap och utrustning.

Risken med dubbla arbetsmiljöombud är att ansvaret faller mellan stolarna och de bemanningsanställda blir i slutändan ändå väldigt utsatta.

Läs mer om anställningsvillkor, hr och bemanning på hr-bloggaren.se.