månadsarkiv: mars 2014

Värdebaserat ledarskap

ledarskapIdag är motiverade medarbetare en av de bästa ingredienserna för ett framgångsrikt företag. Och motiverande medarbetare börjar hos cheferna. Det är dem tillsammans med företagets visioner som kan ge motivation. Men hur?

Värdebaserat ledarskap för värderingsstyrda organisationer & företag är ett relativt nytt begrep som egentligen beskriver något som är kärnan i allt gott ledarskap. Man måste hitta värderingarna i individerna och deras roller på sin arbetsplats och plocka fram deras fulla potential och utnyttja den på bästa sätt för företaget. Så, börja med att fundera på, vad de har för värderingar? varför de jobbar på sin arbetsplats idag?

Alla som går till jobbet drivs av olika saker. Det är de olika värderingarna som motiverar oss till att gå till jobbet och göra vårt bästa. Det är viktigt att prata om detta och skapa ett arbetsklimat där medarbetarna får utrymme att uttrycka sina känslor och sätta ord på sina värderingar. Börja med att skapa en miljö där värderingar och mål diskuteras.

Prata sedan om vad företaget har för visioner och mål och vad varje individ kan se för värde och egennytta i dessa. Förankra detta hos varje individ.

Med värdebaserat ledarskap behöver man inte detaljstyra sin organisation utan man jobbar istället med att skapa ett värde för medarbetarn att arbeta mot och att alla känner till företagets mål och visioner. Detta gör att medarbetarna kan känna sig trygga med att deras beslut är korrekt utan att behöva fråga sin chef.

Det sparar tid för cheferna, medarbetarna känner större ansvar när de kan ta egna beslut och alla jobbar mot samma mål.

Detta är tyvärr inte något som görs över en natt utan det tar tid. Men, när företaget sedan är där och alla känner engagemang och man jobbar mot samma mål och förstår varandras värderingar. Det är då som det goda ledarskapet kommer att synas i siffrorna i bokslutet.