månadsarkiv: november 2013

Stärk affärsnyttan genom att vara professionell och representativ

businessmanNär relationer och nätverk skapas på affärsmarknaden är det många faktorer som spelar in. I vissa sammanhang är det mycket viktigt att man ger ett professionellt intryck. Många saker spelar ju in men sak som kan vara till hjälp är att ha en namnskylt. Hur då undrar du kanske?

Om du är i ett mer officiellt sammanhang, som t.ex. mässor, så får de du möter så många intryck och tiden att skapa relation är mycket kort. Alla medel som finns som kan snabba upp processen med att skapa intryck är guld värda. En namnskylt kan inte bara vara en till möjlighet att presentera sitt varumärke utan ger ju också besökaren en del information. Förutom att man presenterar namnet på den som de möter så ger det ju också vissa andra intryck. Det finns ju en orsak att stora företag som McDonalds har namnskyltar på sina anställda. Det ger känslan att man inte har något att dölja och att man tar ansvar för det man gör. Undermedvetet kan man alltså förmedla dessa värden till potentiella kunder.

Namnskylt är ju förstås inte hela sanningen. Man tjänar ju också på att tänka på representanternas klädsel och uppförande. Om det t.ex. gäller en mässa så tänk igenom vilka företag du minns (positivt) från mässor du besökt. Varför minns du dessa? Minns du namnet på någon av representanterna? Att fundera på sådana saker inför mässor och liknande är mycket värdefullt. Om du kan få några att minnas ditt företags namn och kanske till och med en av personalens namn så har du lyckats.

Tips för att lyckas med din Adwords-kampanj

adwordsAtt synas bland de första träffarna i sökmotorerna är något de flesta strävar efter. Kampen om platsen är ofta hård men att komplettera de organiska träffarna med Adwords-annonser kan vara en genväg till målet. För att få ut så bra effekt som möjligt av sin AdWords-kampanj gäller det att veta hur man ska gå till väga.

Egentligen handlar det om att få så många relevanta klick som möjligt till lägsta kostnad och att undvika irrelevant trafik och dyrbara felklick. Det låter enkelt men i själva verket finns det ingen generell lösning som fungerar för alla utan till stor det handlar det om att testa sig fram för att se vad som ger resultat. Däremot finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på när man skapar sina annonser.

Till att börja med måste man se helheten och tänka igenom hela kampanjen, allt ifrån att analysera sökord, utforming av annonstexterna, styrning av annonser samt löpande justeringar.

 

Välja sökord

Satsa både tid och energi på valet av sökord. Att bedöma vilka sökord som är mest givande att sökordsoptimera lönar sig i längden. Ingen vill betala för irrelevant trafik. Sökorden ska vara relevanta för verksamheten. Titta på konkurrenternas val av sökord och vilka positioner de har. Undersök sökvolymen på de sökord eller sökfraser du vill synas på och hur konverteringsgraden för orden ser ut.

Med negativa sökord kan man även förhindra att annonsen visas för personer som söker efter sådant du inte erbjuder. Genom att utesluta betydelselösa sökord sänks annonskostnaderna.

 

Välja landningssida

Ett vanligt misstag är att man skickar all trafik från en sökordskampanj till startsidan. Istället bör trafiken leda direkt till den sida som är mest relevant för sökfrågan. Besökaren ska inte behöva leta efter det man annonserat om.

 

Utformning av annonstext

Annonstexten ska vara nära förknippad med den produkt eller tjänst som du annonserar om. Genom att lägga till ett av dina sökord i annonstexten fångar du lättare uppmärksamheten hos de användare som sökte på just det ordet, sökordet visas även i fetstil både i annonsen och i sökresultaten vilket bidrar till att besökaren lättare ser din annons.

 

Anpassa dina annonser

Som vi nämnde i början finns det inga generella lösningar för att skapa lönsamma Adwords-annonser utan man får testa sig fram för till de optimala annonserna. Experimentera med sökord, annonser och landningssidor för att nå en högre klickfrekvens och därigenom ett högre kvalitetsresultat. Kvalitetsresultatet är en uppskattning av hur relevanta annonser, sökord och landningssidor är för personer som ser annonsen. Ett högt kvalitetsresultat belönas med högre positioner i sökresultaten till en lägre kostnad.

Givetvis går det att utforma AdWords-kampanjer på egen hand, det finns väldigt mycket tips och råd på webben. Det är bara att börja söka och testa sig fram. Vill man hellre spara tid och energi och få bra resultat direkt kan det vara värt att ta in en expert som är kunnig och har erfarenhet av AdWords.