Lyckas med din webbsatsning

samarbeteEn webbplats är en satsning som kan bli kostsam, men genom ett bra samarbete tillsammans med webbyrån kan det bli en lönsam investering. Naturligtvis är det viktigt att välja en erfaren och kompetent byrå som har de rätta kompetenserna men den tid och engagemang man själv lägger är avgörande för hur framgångsrikt projektet blir.

För att webbprojektet ska ha så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt att man som beställare noggrant ser över och specificerar målet/målen med projektet. Var öppen mot byrån och låt dem sätta sig in ordentligt i verksamhetens mål och även vilka resurser som finns. Bestäm internt vilka som ska vara inblandade i projektet, vilka som är beslutsfattare och vilka som har en rådgivande roll. Avsätt ordentligt med tid för de inblandade. Ett webbprojekt måste få ta tid för att slutresultatet ska bli bra även av beställaren.

En vanlig missuppfattning är att man kan lägga över hela ansvaret på webbyrån men den egna ansträngningen är avgörande för slutresultatet. Webbyrån är experter på sitt område samtidigt som beställaren är den som kan sin verksamhet bäst. Tillsammans kan man hitta lösningar som aldrig hade upptäckts på egen hand.