Många drömmer om att bli företagare

Var tredje svensk vill hellre vara egenföretagare än anställd. Det visar Entreprenörskapsbarometern som undersökt landets attityder till företagande. I själva verket är det bara en tiondel av Sveriges befolkning som är företagare idag.

vingar

Det är i högre utsträckning unga personer mellan 18 och 30 år som kan tänka sig bli företagare. Personer med invandrarbakgrund har också en större vilja att vara företagare jämfört med personer av svenskt ursprung.

Undersökningen visar också att drömmen om ett eget företag är vanligare bland män än kvinnor. De senaste åren har tron på sig själv som företagare och kunskapen om hur det är att driva företag ökat.  Fler känner till vad som krävs och det är framförallt bland kvinnor man ser en ökning av självförtroende och kunskap om företagandet.