Små förändringar på arbetsmarknaden

arbetsmarknadHöstens nedgång på arbetsmarknaden ser ut att ha stannat upp men det finns fortfarande saker som pekar på en stigande arbetslöshet under de kommande månaderna. Jämfört med januari 2012 ökade antalet arbetslösa under januari 2013 till 17 000 fler.

Sammanlagt var 423 000 personer öppet arbetslösa i slutet av januari 2013, det motsvarar 8,9 procent. Av dem deltog 195 000 i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Antalet långtidsarbetslösa har ökat.

Under samma period anmäldes 75 000 nya lediga platser till arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 6000 jämfört med år 2012.  Merparten av jobben är inom vård och omsorgsområdet och är till stor del tillfälliga anställningar.