Två goda ting som känns som tre onda?

Bokföring och redovisning. Två ord som många företagare avskyr. När du startade ditt företag så gjorde du det med tanken att du skulle tillfredsställa ett behov för kunden. Du tänkte förmodligen inte att du skulle behöva sitta med en massa pappersarbete.

Bokföring

När du bokför skriver du ner alla affärstransaktioner. Det innebär att du redovisar dina ekonomiska händelser. Alla som är näringsidkare måste bokföra och det ska göras på samma standardiserade sätt. Helst ska din bokföring vara datummässig och när du skött din bokföring ska du kunna ta fram en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.  Dessa rapporter ställer du samman i en redovisning. Den redovisningen använder du dig av när det är dags att göra ett bokslut, som innebär att du avslutar bokföringen för den förflutna tidsperioden (det brukar vara tolvmånadersperioder).

Varför redovisa?

Redovisning är inget påhitt som någon hittat på för att vara elak utan har faktiskt sina syften. Ägare och de anställda såväl som leverantörer och kunder är beroende av att du kan visa ditt företags ekonomiska tillstånd. Årsbokslutet ger dig de siffror som behövs för att kunna fatta beslut om eventuella investeringar eller hur mycket skatt som ska tas ut.

Det är alltid ditt företag som ansvarar för att redovisningen görs och att den är korrekt men en revisor måste alltid göra en bedömning om huruvida den är rätt utförd.

Ta hjälp av ett proffs

Det finns många saker att tänka när det gäller både redovisning och bokslut. Det kan vara krångligt och tråkigt och är du då inte intresserad av bokföring eller kanske inte har tiden till det så kan det leda till att det blir fel i bokföringen och skulle det gå helt galet kan ditt företag påverkas väldigt negativt. Ta därför hjälp av en bokföringsbyrå som vet hur man gör, varför man gör det och när man gör det. Så får du ju också hjälp med löner, bokslut osv. Det kostar kanske lite, men jämför hur mycket det kostar att göra det själv (med förlorade arbetstimmar) och hur mycket enklare det blir för dig.