Alla företagare har nytta av profilreklam / profilprodukter

Profilering är inte bara att skänka bort krafs till kunder som egentligen inte vill ha det, rätt utförd så är det istället en marknadsföringsåtgärd som ger utdelning en lång tid framöver.

Varför ska jag ge bort massa saker?

Presentreklam eller profilreklam är inte bara en gåva från dig till din kund utan är ett utmärkt redskap för din marknadsföring. Dels så vet du med större säkerhet att den du gett gåvan tillhör din målgrupp, dels så är profilreklamen ”gratis” marknadsföring för ett bra tag framöver. Startkostnaden för en marknadsföringskampanj med profilprodukter är relativt sett låga och ju mer genomtänkt din present är, desto mer nytta får du av din investering.

Vad kan det ge mig?

Profilering gör ditt företag synligt och med den kraften kan du uttrycka vad du och ditt företag står för. Det innebär så klart att valet av profilgåva är viktigt. Lägger du inte ner energi och tanke i din marknadsföring märks det på resultatet, som leder till att din present kanske slängs i närmaste sopkorg. Så gott som alla företags marknadsföringsplaner använder sig av profilreklam för att det ökar intresset för ditt företag och för ditt varumärke. Du skapar en starkare relation till dina kunder, och profilreklam är mer kostnadseffektiv än till exempel, en tidningsannons. Du får dessutom positivt gensvar när du ger bort en gåva till en kund.

Mitt varumärke

Ditt företag är synligt så länge din profilpresent används vilket ger dig chans att ytterligare stärka ditt varumärke. En gåva kan kommunicera precis det budskap du vill få fram. Val av färger, material och former kan göra att du kommunicerar dina kärnvärden som i förlängningen stärker ditt varumärke.

Närliggande är förståss att synas på olika sätt tex med hjälp av skyltar och många använder stämplar för att göra ett avtryck!

Var påhittig

Den vanligaste (?) företagspresenten är nog pennor med nyckelringar tätt bakom. Det finns inget som säger att det måste vara det. Låt din fantasi flöda och försök hitta något som passar ihop med din verksamhet. Använder du profilreklam för att marknadsföra dig och stärka ditt varumärke bör du tänka stort. Du vill ju synas och med en genomtänkt kampanj får du bättre nytta av din investering.