Branding och logotyp

Du som startat företag vet att du behöver en logotyp och att du behöver bygga upp ett varumärke. Men vet du hur du din logotyp ska se ut eller hur du bygger upp ditt varumärke?

Mitt råd är attläsa artikeln och sen kontakta ett proffs.

Branding- att bygga upp ditt varumärke
Att ”branda” dig innebär att du bygger upp ditt varumärke. Det gör du genom att förmedla de kärnvärden du satt upp för din verksamhet. Är dina kärnvärden kvalité lyx och service, till exempel, så måste du arbeta för att kunden ska känna att hon fått just kvalité, lyx och service av dig när hon går från dig. Du måste kunna stå bakom dina kärnvärden.

Ett varumärke är lite som ett rykte. Om du har jobbat upp ett bra rykte har du förmodligen stort förtroende av dina kunder. Har du däremot dåligt rykte förlorar du till slut dina kunder. Ett varumärke fungerar likadant. Det tar tid att bygga ett varumärke, men det går fort att riva ner det. Tänk på det, så du inte slutar att jobba med ditt varumärke när du nått ett visst affärsmål.

Min logotyp är väl mitt varumärke?
Nej, din logotyp ska ”bara” förmedla de kärnvärden som du vill bli förknippad med. Ditt varumärke bygger du upp genom att agera dina kärnvärden. En logotyp är den grafiska symbolen för dina kärnvärden. Det ligger inga värden i logotypen i sig, utan den får sitt värde av ditt varumärke.

Din logotyp ska spegla ditt varumärke
Vi använder de tre värden jag nämnde ovan, kvalité, lyx och service. En logotyp för ett företag med de värdena ska med andra ord grafiskt visa just de tre egenskaperna. Logotypen ska vara av hög kvalité, utstråla en känsla av lyx och visa på god service. Se exemplet nedan.

Designa logotyp
Vill du göra rätt ska du designa din logotyp med dina kärnvärden i bakgrunden. Du bör även tänka på att din logotyp förhoppningsvis ska hänga med många år framöver och därför designa den med tanke på framtiden. Med andra ord ska din logotyp dels förmedla dina kärnvärden men även se lika bra ut grafiskt om 5, 10, 20 år.

Vid designen av en logotyp är det viktigt att du inte designar efter vad DU tycker är snyggt. Dina kunder håller kanske inte med dig. Det bästa är om du använder dig av någon professionell som designar din logotyp. Det finns fördelar med det. Dels att du får en design som är grafiskt tilltalande och att den ser professionell ut.

Läs mer och få tips om du ska köpa logotyp.

Branding och logotyp
Sambandet mellan” branding” och logotyp är att du bygger ditt varumärke genom hårt arbete men visar upp det med en logotyp. Det kan kännas som onödiga pengar med en logotyp, men tänk på hur lite det kostar om du slår ut det på så många år som den kan generera något för ditt företag. Unna dig och ditt företag att få hjälp med att marknadsföra dig på rätt sätt.