En samlingsplats i Borås som gynnar alla

När lokala företag går samman
och visar upp sig gemensamt på en företagsportal bidrar
det starkt till att främja den lokala ekonomin
samtidigt som det underlättar för regionens
invånare att snabbt hitta det de söker.

Regionen främjas
Grundidén med en företagsportal är att stärka näringslivet och tillväxten i regionen så väl som attraktionskraften i området. En kommun eller region med starkt näringsliv drar till sig fler besökare och ökar antalet invånare. För medelstora städer typ Borås har detta ett stort värde.

Med en lokal företagsportal får företagen en möjlighet att marknadsföra sig på internet på ett sätt som gynnar både dem själva, deras kunder och regionen de befinner sig i. Det blir lättare för kunden att hitta dem (samtidigt som det hjälper dem att komma högre upp på sökmotorerna) och företagen kan lättare marknadsföra sig själva.

När områdets konsumenter lätt hittar det de söker i närområdet finns inget behov av att ta sig ut i andra regioner för att handla. Affärerna stannar i närområdet.

Lättare för kunderna
Som konsument hittar du det mesta på nätet idag. Med en lokal företagportal behöver du inte leta dig ut utanför ditt område utan besöker portalen och klickar dig enkelt därifrån till det du söker.

Du kanske inte bryr dig om regionens utveckling eller ekonomi men med en företagsportal hittar du snabbt det du vill ha, nära dig. Du kanske vet vad du vill ha och var det finns men vill snabbt veta adress, öppettider eller priser.

En bättre miljö med företagsportaler?
Man kan tänka sig att även miljön skulle gynnas om idén med företagsportaler växte. En lokal företagsportal som flertalet av regionens invånare tog del av skulle kunna resultera i att direktreklamen skulle kunna läggas direkt på portalen. Det skulle minska pappersanvändningen ytterligare, för att inte nämna brevbärarnas börda.