Kommunikologi – allt är kommunikation

Att nå ut med sitt budskap och marknadsföra sig är ju inte alltid helt lätt. Hur man kommunicerar saker, både inom företaget och även ut till marknaden påverkar ju hur ens produkt eller tjänst uppfattas. Det finns ju en mängd olika metoder man kan använda för att nå sina mål, men här tänkte vi skriva om en – Kommunikologi.

Kommunikologi är en vetenskap som går ut på att alla beteenden kan uppfattas som kommunikation och genom att lära sig olika verktyg eller ”nycklar” så kan man dels förstå vad som kommuniceras, men också kommunicera sitt budskap på rätt sätt.  Genom att använda dessa nycklar så skall man kunna påverka förändringstakt, motivation, förståelse och kreativitet positivt.  Effekterna skall också påverka alla individer/grupper som berörs, till exempel medarbetare, kund, grupp, organisation mm.