Minskning i antalet svenska patentansökningar

Förra året kom det in färre ansökningar till Patent- och registreringsverket, PRV – omkring åtta procents minskning jämfört med året innan.

Att allt färre väljer att ansöka om patent visar sig ha flera troliga förklaringar. Eftersom allt fler företag har en internationell marknad redan från början så väljer många att söka utländska patent direkt istället för att börja med svenskt patent. Det man då söker är patent i Europeiska patentverket och viktiga marknader som t.ex. USA.

En annan mycket trolig förklaring är att livstiderna för produkter och tjänster har blivit mycket kortare. Många avstår alltså medvetet att söka patent. Kostnaden för att försvara patentet är alltså större än de förluster som skulle bli av kopiering.

Det många verkar vänta på är ett enhetligt europeiskt patent som skulle förenkla arbetet med att söka patent för den europeiska marknaden.