Nyföretagande slog nya rekord

I ett pressmeddelande från Bolagsverket noteras ett rekord i antal nystartade företag. Under 2011 registrerades 69 295 nya företag – vilket kan jämföras med 65 072 under 2010. Det är inte bara en förbättring med cirka 6,5 procent, utan även ett totalrekord.

Övrigt att notera är att det är en ökande trend att fler väljer att starta aktiebolag. Att det är så beror på att kravet på aktiekapitalets storlek har sänkts. (Det har sänkts från 100.000 till 50.000 kr.) Dessutom har kravet på revisor slopats för mindre företag, något som 75 procent av de nya bolagen valt att utnyttja.

Om det kommer fortsätta öka är oklart, men det är i alla fall ett avbrott i en nedåtgående trend.