Att komma igång som entreprenör

Som entreprenör har du kanske en bra idé och en aktivitetsplan, men för att komma igång rejält så kan det behövas något extra. Ofta blir det ju en ekonomisk fråga eftersom det är en del investeringar som måste göras, men man har inga inkomster ännu.

Har man möjlighet kan en lösning vara att ha kvar sitt nuvarande arbete och på fritiden starta upp företaget. Detta är ju en lite långsammare metod men man har ju hela tiden en trygghet i sin ekonomi. (Man bör dock vara öppen med sin arbetsgivare så det inte uppstår några konflikter.)

Ett annat sätt är att skaffa någon form av investor. Det finns ju lite olika former av startkapital som man kan få, bl.a:

  • såddkapital – investering i företag som bara är i planeringsstadiet, alltså när företaget håller på att utveckla och pröva affärsidén.
  • änglakapital – är en sorts såddkapital men där investorn har personlig engagemang i företaget satsar pengar för att de gillar företaget, dess grundare eller affärsidén. Personen har ofta erfarenhet från företagande och kan på så sätt även bidra med tips och råd.
  • innovationskapital – satsas på nystartat företag som har en oviss framtid. Det görs i regel innan företaget börsnoteras, eller i samband med börsnotering. Investeringen är ju riskabel om man brukar tala om att av 10 satsningar så blir 1 succé, 4 överlever och 5 försvinner.

Alla investeringar som görs leder ju givetvis till att investorn har ett visst inflytande i företaget. Ju längre man kan klara sig utan externa investerare, ju längre har man ju kontroll på utvecklingen av sitt företag och produkt.

Givetvis är det alltid ett gott råd att hålla nere kostnaderna. Att få en stor summa pengar i startskedet kan ibland vara till nackdel eftersom man då inte får samma motivation att tänka kreativt och ekonomiskt, vilket kan vara nyckeln till framgång.