månadsarkiv: januari 2012

Att komma igång som entreprenör

Som entreprenör har du kanske en bra idé och en aktivitetsplan, men för att komma igång rejält så kan det behövas något extra. Ofta blir det ju en ekonomisk fråga eftersom det är en del investeringar som måste göras, men man har inga inkomster ännu.

Har man möjlighet kan en lösning vara att ha kvar sitt nuvarande arbete och på fritiden starta upp företaget. Detta är ju en lite långsammare metod men man har ju hela tiden en trygghet i sin ekonomi. (Man bör dock vara öppen med sin arbetsgivare så det inte uppstår några konflikter.)

Ett annat sätt är att skaffa någon form av investor. Det finns ju lite olika former av startkapital som man kan få, bl.a:

  • såddkapital – investering i företag som bara är i planeringsstadiet, alltså när företaget håller på att utveckla och pröva affärsidén.
  • änglakapital – är en sorts såddkapital men där investorn har personlig engagemang i företaget satsar pengar för att de gillar företaget, dess grundare eller affärsidén. Personen har ofta erfarenhet från företagande och kan på så sätt även bidra med tips och råd.
  • innovationskapital – satsas på nystartat företag som har en oviss framtid. Det görs i regel innan företaget börsnoteras, eller i samband med börsnotering. Investeringen är ju riskabel om man brukar tala om att av 10 satsningar så blir 1 succé, 4 överlever och 5 försvinner.

Alla investeringar som görs leder ju givetvis till att investorn har ett visst inflytande i företaget. Ju längre man kan klara sig utan externa investerare, ju längre har man ju kontroll på utvecklingen av sitt företag och produkt.

Givetvis är det alltid ett gott råd att hålla nere kostnaderna. Att få en stor summa pengar i startskedet kan ibland vara till nackdel eftersom man då inte får samma motivation att tänka kreativt och ekonomiskt, vilket kan vara nyckeln till framgång.

Vikten av digitala mål

För att nå sina kunder i dagsläget så måste man ha en klar satsning på nätet, s.k. digitala mål. Alla företag är medvetna om detta men det är stor skillnad i vad man anser denna satsning bör vara.

Konsultbolaget Connecta har intervjuat 201 stora företag om deras digitala satsningar. Hos en tredjedel av företaget sägs den digitala satsningen driva utvecklingen av företaget, men i många fall visade det sig att det fanns brister. De tydligaste bristerna låg i tydliga och mätbara mål och kompetens.

I intervjun framkom bland annat:

  • De största satningarna på nätet görs av företag med många privatkunder och då på hårt konkurrensutsatta marknader.
  • Hälften av bolagen säger att de saknar tydliga och mätbara mål för nätet.
  • 40% säger att de saknar kompetens för att vara förberedda för framtiden.

Detta gällde ju stora företag, men det är tydligt att alla företag måste se över vilka satsningar man gör på nätet. Det handlar ju inte bara längre om att ha en ”hemsida” utan man behöver se över sin digitala marknadsföring och övrig satsning på nätet.

Nyföretagande slog nya rekord

I ett pressmeddelande från Bolagsverket noteras ett rekord i antal nystartade företag. Under 2011 registrerades 69 295 nya företag – vilket kan jämföras med 65 072 under 2010. Det är inte bara en förbättring med cirka 6,5 procent, utan även ett totalrekord.

Övrigt att notera är att det är en ökande trend att fler väljer att starta aktiebolag. Att det är så beror på att kravet på aktiekapitalets storlek har sänkts. (Det har sänkts från 100.000 till 50.000 kr.) Dessutom har kravet på revisor slopats för mindre företag, något som 75 procent av de nya bolagen valt att utnyttja.

Om det kommer fortsätta öka är oklart, men det är i alla fall ett avbrott i en nedåtgående trend.

En blogg om marknad & näringsliv, varför det?

Här hoppas vi helt enkelt kunna skriva inlägg med tips till företagare och de som vill starta eget. Fokus kommer ligga på företagande och entreprenörskap. Vi kommer också tipsa om fallgropar man bör undvika och smarta tips hur man lyckas.

Det är inte sannolikt att detta renderar ett Nobelpris i Ekonomi, men vi hoppas du och andra kommer finna innehållet matnyttigt ändå. Du kommer även hitta tips på bra leverantörer till olika tjänster och en del reflektioner som anknyter till kärnämnet.

Välkommen att följa våra artiklar…!!!